Algemene leveringsvoorwaarden


Inhoud:

 1. Vooraf
 2. Toepassing
 3. Bestelling
 4. Cadeaubonnen
 5. Workshops
 6. Reservering en betaling
 7. Prijzen en verzendkosten
 8. Levering
 9. Herroepingsrecht en retourzending
 10. Eigendom
 11. Internetveiligheid en privacy
 12. Aansprakelijkheid
 13. Auteursrecht
 14. Klachten
 15. Bedrijfsinformatie

1  Vooraf

Atelier Pretiosa is een onderneming die zich erop richt om tevreden klanten te hebben en te houden.
Producten van Atelier Pretiosa zijn handwerk en daarom uniek. Zij dragen de sporen van ambachtelijk werk. Geen product zoals getoond in de webwinkel kan precies gekopieerd worden. Nieuw vervaardigde producten zullen derhalve van afbeeldingen in de webwinkel verschillen.
Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden of problemen zijn kunt u altijd  contact opnemen.
Atelier Pretiosa stelt persoonlijk en direct contact op prijs en is er altijd in geslaagd om tot overeenstemming te komen.
Alle werken in de atelierwinkel van Atelier Pretiosa zijn van de hand van Amanda Lang (tenzij samenwerking met anderen is aangegeven).

2  Toepassing

 1. Door het plaatsen van een bestelling bij Atelier Pretiosa gaat u akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden zoals hier beschreven. Hiermee geeft u tevens een akkoord met de verzend- en levertijd.
 2. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door u (klant) en Atelier Pretiosa (leverancier) worden gesloten.
 3. Atelier Pretiosa behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van de webwinkel te allen tijde zonder berichtgeving aan te passen.
 4. Door het plaatsen van een bestelling is een overeenkomst gesloten. De bestelling wordt per e-mail bevestigd en is hierdoor definitief.
 5. Op alle producten zijn de volgende bestellings-, betalings- en leveringscondities van toepassing.

3  Bestelling

 1. U kunt via de webwinkel van Atelier Pretiosa een bestelling plaatsen. Het proces van bestelling wordt afgerond met meerdere door Atelier Pretiosa aangeboden keuzemogelijkheden voor veilige (online) betalingen. Na ontvangst van uw betaling zal het product / zullen de producten naar het door u opgegeven verzendadres worden verzonden. Hierover ontvangt u een e-mailbericht.
 2. Als een product niet direct leverbaar is, ontvangt u hierover binnen 24 uur een bericht. Hierna kunt u de bestelling in overleg met Atelier Pretiosa naar uw wensen wijzigen of annuleren. Als u in het geval van annulering al een betaling hebt gedaan, ontvangt u het gehele bedrag (inclusief verzendkosten, indien van toepassing) binnen 8 dagen terug op het door u opgegeven banknummer.
 3. Als Atelier Pretiosa 5 werkdagen na een bestelling via de webwinkel geen betaling heeft ontvangen neemt Atelier Pretiosa aan dat u van de bestelling afziet. De bestelling wordt geannuleerd.
 4. Behalve een bestelling in de webwinkel te plaatsen kunt u bij Atelier Pretiosa ook rechtstreeks een opdracht verstrekken en werk naar eigen wensen bestellen. Hierover worden in goed overleg mondeling (telefonisch en/of tijdens een bezoek) tussen u en Atelier Pretiosa afspraken gemaakt. U ontvangt hierover een bevestiging en offerte per e-mail, waarin de afspraken over de opdracht, het werk, de prijs, de levertijd en de geldigheidsduur van de offerte alsmede de betalingscondities duidelijk worden vermeld.
 5. Bij acceptatie van de offerte en de bestelling in opdracht dient vóór begin van de uitvoering een vooruitbetaling van 50 % van het overeengekomen bedrag voldaan te worden. Als het bestelde werk door Atelier Pretiosa niet binnen de overeengekomen tijd kan worden gemaakt, ontvangt u hierover tijdig een bericht. U kunt in dit geval de bestelling annuleren. Als al een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt u dit bedrag binnen 8 kalenderdagen terug op het door u opgegeven banknummer.
 6. Voor workshops gelden voorwaarden die van het boven genoemde afwijken. Deze kunt u hier en onder paragraaf 5 van deze voorwaarden lezen.

4  Cadeaubonnen

Aankoop:

 1. Cadeaubonnen die door Atelier Pretiosa worden uitgegeven zijn genummerd en worden op de dag van afgifte gedateerd. Zij zijn onbeperkt geldig.
 2. Cadeaubonnen kunnen rechtstreeks aan elk gewenst adres worden geleverd.
 3. Verzendkosten:
  a) bij aankoop: tot aan een gezamenlijke waarde van € 50,00 van de cadeaubon(en) worden per leveradres verzendkosten ter hoogte van € 4,25 berekend.
  Vanaf een gezamenlijke waarde van € 50,00 per leveradres is de verzending van de cadeaubonnen gratis,
  b) bij besteding: levering na het besteden van de cadeaubon(en) vanaf een productwaarde van € 20,00 is verzendkostenvrij.

Besteding:

 1. In één bestelling kunnen meerdere cadeaubonnen van Atelier Pretiosa gecombineerd worden. Het minimaal te besteden bedrag per bestelling is € 20,00. Levering is verzendkostenvrij.
 2. Cadeaubonnen kunnen worden besteed aan producten die in de webwinkel worden aangeboden. Ook kunnen cadeaubonnen in overleg met Atelier Pretiosa aan een opdracht naar eigen wens worden besteed.
 3. Een bestellingen waarbij één of meerdere cadeaubonnen worden besteed, wordt door Atelier Pretiosa via contact in ontvangst genomen.
 4. Tijdens de bestelling worden door de klant de volgende gegevens vermeld:
  a)  het gekozen product (de producten),
  b)  het nummer (de nummers) van de in te wisselen cadeaubon(nen),
  c)  het gewenste leveradres, een geldig e-mail adres en telefoonnummer.
 5. De tegoeden van de cadeaubon(nen) worden door Atelier Pretiosa met het (totale) bedrag van de bestelling verrekend.
 6. Atelier Pretiosa bevestigt in een e-mail de bestelling, het nummer (de nummers) van de bestede cadeaubon(nen), het door de klant opgegeven leveradres en de verrekende bedragen.
 7. Eventueel resterende (deel-)tegoeden van cadeaubonnen van Atelier Pretiosa vervallen niet. Zij kunnen bij een volgende bestelling besteed worden. (Deel-) tegoeden van cadeaubonnen worden niet terugbetaald.
 8. Voor de aankoop en de besteding van cadeaubonnen gelden de algemene voorwaarden voor een bestelling via de webwinkel.

5  Workshops

Atelier Pretiosa biedt verschillende workshops aan. De omschrijvingen vindt u in de webshop. Hier kunt u ook plaatsen reserveren en afrekenen.

 1. Workshops op geplande data: u kunt op één van de reeds geplande data inschrijven. Als een workshop al bezet is, ontvangt u binnen 48 uur hierover een bericht. Dan heeft u de mogelijkheid om een andere geplande datum te kiezen.
 2. Workshops op verzoek: als u zelf specifieke data voor een workshop in gedachte heeft (bij voorbeeld als activiteit voor een feest), kunt u te allen tijde contact met Atelier Pretiosa opnemen. Dan bespreken wij met u wat de mogelijkheden zijn.
 3. Veiligheid: Atelier Pretiosa verzorgt passende beschermende materialen/kleding voor alle aangeboden activiteiten. Deelname aan een workshop is geheel voor uw eigen risico.
 4. Betaling: de kosten voor workshops dienen vooraf door u te worden betaald. De (basis-)materialen die in de kosten zijn inbegrepen zijn per workshop beschreven. Als u vooraf of ter plekke voor materiaal van een hogere kwaliteit kiest, brengt Atelier Pretiosa u het prijsverschil in rekening.
 5. Annulering:
  a) Als u voor een geplande workshop heeft ingeschreven of als een workshop in overleg met u gepland is, kunt u deze annuleren. Uw verhindering dient u tot uiterlijk 24 uur voor begin van de workshop via contact te melden. Tot aan dit tijdstip kunt u kiezen tussen terugbetaling van de door u betaalde kosten of de inschrijving op een andere door u te kiezen datum.
  b) Mogelijk heeft u met Atelier Pretiosa extra diensten voor de feestelijke aankleding van een workshop afgesproken. Bij annulering later dan 48 uur voor begin van deze workshop brengt Atelier Pretiosa de kosten voor levensmiddelen/op uw wens aangeschafte materialen bij u in rekening.
  c) Bij annulering korter dan 24 uur voor het geplande begin of bij uw afwezigheid zonder voorafgaande contactopname worden geen inschrijfkosten vergoed.

6  Reservering en betaling

 1. Uw bestelling is pas gereserveerd als de betaling ontvangen is.
 2. Het bedrag dat u verschuldigd bent, kunt u betalen via één van de op de website aangeboden (online) betaalmogelijkheden naar uw keuze.
 3. U kunt het bedrag ook rechtstreeks op het volgende rekeningnummer overmaken:
  IBAN: NL45 ASNB 0706 9759 28
  t.n.v. itinera begeleiding & advies, Heerjansdam.
 4. Atelier Pretiosa streeft naar verzending van uw product(en) binnen 24 uur na ontvangst van de betaling, mits deze op voorraad zijn.
 5. Voor betaling van werken die naar uw eigen wensen door Atelier Pretiosa zijn gemaakt, gelden de volgende condities:
  a) door acceptatie van de offerte wordt door Atelier Pretiosa als aanbetaling 50 % van de afgesproken prijs gevraagd. Na ontvangst van dit bedrag zal Atelier Pretiosa met de uitvoering van uw opdracht beginnen.
  b) De volledige factuur met hierin vermeld het resterende bedrag zal aan de levering worden toegevoegd. De termijn voor betaling van het resterende bedrag is 14 kalenderdagen (zie paragraaf 3 punten 4 & 5 van deze voorwaarden).

7  Prijzen en verzendkosten

De prijzen van de producten in de webwinkel van Atelier Pretiosa zijn inclusief 21 % btw.
De prijzen van de producten zijn exclusief verzendkosten.

Bij levering binnen Nederland gelden de volgende tarieven (voor administratie, verwerking en porto):

 1. bij een bestelling tot € 50,00 productwaarde zijn de kosten € 4,25 (incl. btw),
 2. bij een bestelling vanaf € 50,00 productwaarde is de verzending gratis,
 3. bij een bestelling van cadeaubonnen worden (bij een productwaarde tot € 50,00) verzendkosten berekend.
  Tijdens het inwisselen van de cadeaubon(en) (op een later tijdstip) zijn geen verzendkosten meer verschuldigd,
 4. bezichtiging en ophalen van producten is mogelijk. Uitsluitend dan kan contant en zonder verzendkosten (onder productwaarde € 50,00) worden afgerekend. Bezichtiging en ophalen is alleen mogelijk ná telefonisch of per e-mail een afspraak te hebben gemaakt,
 5. voor een bestelling die uit meerdere producten bestaat, worden één keer verzendkosten berekend. Als één of meerdere producten van deze bestelling worden nageleverd, worden hiervoor geen verzendkosten in rekening gebracht.

Bij levering buiten Nederland gelden aangepaste tarieven. In dit geval neemt Atelier Pretiosa telefonisch of via e-mail contact met u op.

8  Levering

 1. Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt zodat deze veilig verzonden kunnen worden. Tegelijk spant Atelier Pretiosa zich in om verantwoord met verpakkingsmateriaal om te gaan. Met het oog op duurzaamheid wordt verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk hergebruikt.
 2. Verzending verloopt via PostNL. Atelier Pretiosa accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens bezorging door PostNL.
 3. Atelier Pretiosa is niet aansprakelijk voor welke schade of overschrijden van de aangekondigde levertermijnen dan ook.
 4. Vóór u het ontvangen product in gebruik neemt, graag zelf controleren op eventuele gebreken.

9  Herroepingsrecht en retourzending

 1. Voor uw bestelling bij Atelier Pretiosa gelden de wettelijke regelingen voor een webwinkel. Dit betekent onder meer dat u vanaf het moment van ontvangst een zichttermijn van 14 dagen hebt.
 2. Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u de koop schriftelijk annuleren.
  a) U heeft de mogelijkheid om een e-mail  met uw annulering (onder vermelding van het bestelnummer) te sturen.
  b) Hiernaast heeft u de mogelijkheid om het formulier voor herroeping in te vullen en per post of per e-mail als scan aan Atelier Pretiosa toe te zenden.
  U ontvangt in elk geval via e-mail een bevestiging van de annulering. Als u hierover vragen heeft, kunt u  ook telefonisch contact met Atelier Pretiosa opnemen.
 3. Na de door Atelier Pretiosa afgegeven schriftelijke bevestiging kunt u het genoemde product (de genoemde producten) uitsluitend in originele staat, ongebruikt en in originele verpakking binnen 14 dagen aan Atelier Pretiosa terugzenden. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van Atelier Pretiosa, mits deze de meest gunstige tarieven van PostNL voor deze zending niet overschrijden.
  Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending zal het door u betaalde bedrag inclusief de oorspronkelijke verzendkosten en eventuele portokosten voor de retourzending worden teruggestort op het door u opgegeven banknummer.
 4. Producten die in de aanbieding zijn gekocht, werken in opdracht en cadeaubonnen kunnen niet retour genomen worden.

Retouradres:

Atelier Pretiosa
Dorpsplein 18
2995 BS Heerjansdam

10  Eigendom

Alle werk blijft tot aan het voldoen van het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten, indien van toepassing), eigendom van Atelier Pretiosa.

11  Internetveiligheid en privacy

 1. De webwinkel van Atelier Pretiosa is beveiligd door een TLS-versleuteling, in de zoekbalk van uw browser te herkennen aan het slotje voor het webadres https://atelierpretiosa.com. Zo kunt u zeker weten dat u aan het juiste internetadres bent. Ook maakt de versleuteling het derden onmogelijk om te volgen wat u in de webwinkel opzoekt en hier vervolgens misbruik van te maken.
 2. Alle door u ingevoerde klantgegevens worden uitsluitend bij Atelier Pretiosa opgeslagen en gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De klantgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 3. Het e-mailadres dat door u is ingevoerd, wordt geanonimiseerd gebruikt voor het verspreiden van een mailbrief (reclamedoeleinden) van Atelier Pretiosa. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mailinglist, kunt u zich te allen tijde afmelden.
 4. U heeft te allen tijde het recht om uw klantgegevens zoals die bij Atelier Pretiosa bekend zijn, in te zien en te wijzigen. Lees hierover meer in de uitgebreide privacyverklaring van Atelier Pretiosa.

12  Aansprakelijkheid

Alle producten worden met grote zorg met de hand gemaakt. Atelier Pretiosa is niet aansprakelijk voor het stuk gaan van producten of enige andere schade die is ontstaan door het in gebruik nemen van de producten.

13  Auteursrecht

 1. Producten van Atelier Pretiosa zijn handwerk en daarom uniek. Zij dragen de sporen van ambachtelijk werk. Geen product zoals getoond in de webwinkel kan precies gekopieerd worden. Nieuw vervaardigde producten zullen derhalve van afbeeldingen in de webwinkel verschillen.
 2. “Het auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgende, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen. bij de wet gesteld.” (Artikel 1 van de Auteurswet, geactualiseerd op 01-07- 2015).
 3. Derhalve mag niets uit het assortiment van Atelier Pretiosa worden nagemaakt zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
 4. Alle inhoud die in de webwinkel van Atelier Pretiosa en op aan haar verbonden fysieke en digitale media is geplaatst, is intellectueel eigendom van Atelier Pretiosa. Geen enkele inhoud mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Atelier Pretiosa door derden worden overgenomen.

14  Klachten

 1. Indien u, ondanks het streven van Atelier Pretiosa om zorgvuldig te handelen, klachten hebt en/of er vragen of onduidelijkheden zijn, dient u contact op te nemen. In overleg met u zoekt Atelier Pretiosa naar een geschikte oplossing van het probleem.
 2. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

15  Bedrijfsinformatie


Atelier Pretiosa atelier voor verrassende kostbaarheden
is een onderneming van
itinera begeleiding bij levensvragen


itinera begeleiding bij levensvragen


AVanderLucht woorden die raken
is een onderneming van
itinera begeleiding bij levensvragen


C60 olie voor je welbevinden
is een onderneming van
itinera begeleiding bij levensvragen

Bedrijfsgegevens:

Dorpsplein 18
2995 BS Heerjansdam
t:      078 – 843 88 28
m:    06 – 12 55 33 19
e:     contact
i:      Atelierpretiosa.com
f:      Facebook.com/AtelierPretiosa

Bankverbinding:
IBAN: NL45 ASNB 0706 9759 28
t.n.v. itinera begeleiding & advies, Heerjansdam
Kvk-nummer: 24352552
Btw-ID: NL001637997B63

Eigenaresse: Amanda B. Lang