Disclaimer

 

Disclaimer voor Atelierpretiosa.com

Atelier Pretiosa, onderdeel van itinera begeleiding & advies (Kamer van Koophandel nr. 24352552), hierna te noemen Atelier Pretiosa, verleent u hierbij toegang tot Atelierpretiosa.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Atelier Pretiosa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Atelier Pretiosa spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Atelier Pretiosa.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Atelier Pretiosa . Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Atelier Pretiosa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Atelier Pretiosa.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier Pretiosa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
De algemene leveringsvoorwaarden van Atelier Pretiosa vindt u HIER.